Novela zákona o pobytu cizinců 2019

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o schválení novely Zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. poslaneckou sněmovnou dne 18.6.2019.

S největší pravděpodobností novela začne platit od srpna 2019. Čekáme na upřesňující informaci.

Nejdůležitější změny pro zaměstnavatele

 

1. Režimy pro další státy

Dnes existuje Režim Ukrajina, Srbsko a Filipíny.

Nyní bude rozšířen i na státy : Bělorusko, Černou Horu, Moldavsko, Kazachstán a Indii.

Uchazeči o zaměstnání z těchto zemí, tak budou muset být registrováni k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na základě tohoto Režimu.

Jedná o obdobný postup jako jste zvyklí u Režimu Ukrajina.

 

2. Změna zaměstnavatele – držitel zaměstnanecké karty

Změna zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pozici u téhož zaměstnavatele nebo u jiného je držitel zaměstnanecké karty oprávněn požádat nejdříve po 6 měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty.

 

3. Mimořádné pracovní vízum

Nový typ pobytu. Jedná se o 1 leté pracovní vízum (vzor Polsko).
Vláda však stanoví zdrojové země, odvětví a maximální počty pro vydání.

 

4. 1,2 násobek zaručené mzdy pro Ukrajinské pracovník

Vláda schválila povinnost Ukrajinským zaměstnancům vyplácet mzdu ve výši 1,2 násobku zaručené mzdy. Z důvodu, aby byli upřednostňování čeští zaměstnanci.
Hovoří se pouze o Ukrajině, avšak se domníváme, že by následně toto mohlo hrozit v zavedení pro všechny režimy (nejen Režim Ukrajina).
Úřady práce již o tom byly informovány. Další informace jsme zatím nezískali.