Ostrava – 16.9.2021 – ukrajinština

Zveme Vás k účasti na adaptačně- integračním kurzu, na kterém získáte veškeré potřebné informace o pobytu a životě v České republice.

16.9. 2021 od 16:30 do 20:30 v prostorách CPIC Ostrava, proběhne adaptačně– integrační kurz „Vítejte v české republice“ pro nově příchozí cizince ze třetích zemí.

Kurz pořádá centrum na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj.

 

Zveme Vás k účasti na adaptačně- integračním kurzu, na kterém získáte veškeré potřebné informace o pobytu a životě v České republice.

 

V rámci kurzu získáte informace o:

 

● České republice

● imigrační a pobytové politice

● právech a povinnostech cizinců

● školství a vzdělávání

● zaměstnání a podnikání

● zdravotnictví, bydlení a péči o rodinu

 

Cena: 1500 Kč

Tlumočení: ukrajinština

Kdy: 16.9. 2021, 16:30 – 20:30

Kde: Centrum na podporu integrace cizinců, Českobratrská 2227/7, Ostrava

 

Zákonná povinnost od 1.1.2021 pro vybrané skupiny cizinců z třetích států!

 

Na adaptačně– integrační kurz se musíte předem přihlásit na: https://frs.gov.cz/