Speciální vízum pro občany UA

Pro občany Ukrajiny v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Týká se mě to, pokud:

 

1) Jsem občan Ukrajiny, kterému během následujících 14 dnů skončí oprávnění k pobytu na území České republiky, které nelze prodloužit.

 

2) A ve vycestování z území České republiky mi brání překážka na mé vůli nezávislá, spočívající v probíhajícím ozbrojeném konfliktu na Ukrajině.

 

3) Pokud splňuji tyto podmínky, mohu požádat o speciální dlouhodobé vízum.

 

 

Žádost se podává na úředním tiskopisu “žádost o dlouhodobé vízum” a pouze na území České republiky.

 

K podání žádosti je nutné dodat povinné náležitosti: cestovní doklad, jste-li jeho držitelem, fotografii.

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx