Informace k prodloužení dočasné ochrany

Prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022, a její platnost vyprší do 31.3.2023.

Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany je možné pouze online.

Odkaz na online registraci:
https://prod.frs.gov.cz/cs/registration?type=protection&step=emailPassword

 

Online registrace byla spuštěna 30.1.2023 a bude otevřena do 31.3.2023.

V případě, že držitel dočasné ochrany do konce března registraci neprovede, dočasná ochrana mu zanikne !

 

Při online registraci si držitel dočasné ochrany zarezervuje termín na osobní setkání na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra (podle adresy hlášeného pobytu).

Potvrzení o provedené registraci obdrží emailem.

Registrací a rezervací termínu se dočasná ochrana prodlužuje do 30.9.2023. 

Držitel bude mít tak dostatek času se dostavit v předem stanovený termín na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra za účelem vyznačení nového vízového štítku.

V termínu, který si držitel dočasné ochrany zvolil během online registrace, se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra (podle adresy hlášeného pobytu). 

 

Musí si s sebou vzít:

 

1) Platný cestovní doklad (pokud je jeho držitelem, případně jiný doklad, jímž prokáže svoji totožnost, pokud platný cestovní doklad nemá)

 

2) Doklad o ubytování (nemusí předkládat, pokud je ubytován v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo požádal-li o dočasnou ochranu až po 27.6.2022 a místo hlášeného pobytu se nezměnilo.

 

Celý proces prodlužování dočasné ochrany včetně online registrace bude zdarma.

 

V souvislosti s plánovaným prodloužením dočasné ochrany je nutno včas oznámit změny, týkající se pobytu na území ČR (změna místa hlášeného pobytu, změna cestovního dokladu, změna osobních údajů).

 

Prodloužením dočasné ochrany se neobnovuje možnost čerpat státem hrazené zdravotní pojištění. Na státem hrazené zdravotní pojištění po dobu prvních 150 dní od udělení dočasné ochrany má držitel dočasné ochrany nárok pouze jednou.