Vzdělávání zaměstnanců

Naše společnost úspěšně zahájila realizaci projektu vzdělávání zaměstnanců

Naše společnost Czech Job Place s.r.o. úspěšně zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011955 a názvem Vzdělávání zaměstnanců Czech Job Place. Projekt si klade za cíl zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích kurzů a tímto dosáhnout jejich vyšší kvalifikovanosti. V rámci projektu jsou pořádány kurzy z oblasti obecného IT školení, měkkých a manažerských dovedností a ekonomické a jazykového vzdělávání s cílem proškolit 21 osob. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.